Instagram Youtube Mail

Homelift

Ürün Genel Özellikleri

Tüm tesislerde kullanılmak üzere üretilen asansör kuyusu ve ilgili idare (Belediye) ruhsat gerektirmeyen 0,15 m/sn. hız ile seyir eden ekonomik kuyu dibi ve son kat yüksekliği asgari ölçüde çözülebilen sistemlerdir. Makine emniyet yönetmeliği güvenlik kurallarına uygun yapılır ve bu kapsamda 3065 sayılı KDV kanunu 4s bendine istinaden katma değer vergisinden muaftır.

Ürün Görselleri

Teklif Al Teknik Bilgi Formu